Pensel

Rotavdrag

För de arbeten, t ex inom Målning och tapetsering, som Holms måleri utför, där privatpersons bostad är belägen, är det möjligt att tillämpa regler för ROT-avdrag om rätt förutsättningar är uppfyllda (se nedan). Från och med den 1 juli 2009 gäller nya regler för ROT-avdrag som kort innebär att:

  • en privatperson kan få skattereduktion motsvarande 30% av arbetskostnaden inklusive moms för så kallade HUS-tjänster, dock högst 50 000 kr per person och år.
  • En nyhet är också att privatpersoner från och med nu kan få den preliminära skattereduktionen avdragen direkt på fakturan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

Layer 3
Layer 4